Πρόγραμμα - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Πρόγραμμα

Το ανανεωμένο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας κινείται βάσει του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Η μάθηση των νηπίων προσεγγίζεται διαθεματικά και με σχέδια εργασίας (projects). 
Με παιγνιώδη τρόπο και ποικίλα ερεθίσματα κατακτιούνται απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχει ένα τελειόφοιτο παιδί του νηπίου, ώστε να επιτευχθεί με ομαλό τρόπο η μετάβασή του στην Α’ τάξη του δημοτικού.

Στο Αριστοτέλειο Νηπιαγωγείο πορευόμαστε με γνώμονα τα εξής:

1.  Την ανάδειξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων κάθε παιδιού.
2.  Πολλαπλά ερεθίσματα στα παιδιά λόγω των πολλών ειδικοτήτων μας 
     που κινούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της νηπιακής ηλικίας.
3.  Παροχή οικογενειακού κλίματος και ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.
     Κλειστές θύρες με διαρκή επιτήρηση του χώρου εισόδου-εξόδου του σχολείου 
     καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
4.  Πρωτοπορία στις εκπαιδευτικές μας δράσεις.
5.  Σχεδιασμός και προγραμματισμός ευχάριστων μεθόδων διδασκαλίας.
8.  Χρήση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των μαθησιακών στόχων.
9.  Άριστους εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο 
     και παιδαγωγική κατάρτιση.
10. Άριστη λειτουργία του τρίπτυχου γονείς- εκπαιδευτικοί- μαθητές.
11. Προετοιμασία για την απόλυτη επιτυχία στην Α’ τάξη του δημοτικού.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού